Day: August 2, 2022

air dryer ราคา

air dryer ราคาถูก ประหยัดพลังงาน แบรนด์ไหนดีair dryer ราคาถูก ประหยัดพลังงาน แบรนด์ไหนดี

เครื่องทำลมแห้งหรือ air dryer ปัจจุบันได้รับความนิยมในการติดตั้งเป็นเครื่องที่ทำงานควบคู่กันกับเครื่องปั๊มลมหรือ  Air Compressor  หน้าที่คือลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปะปนมาในระบบลมอัดเพื่อให้ได้ลม ที่ปราศจากความชื้น ลมที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งลมที่ได้จากเครื่องปั๊มลมโดยตรงจะมีความชื้นอิ่มตัว 100 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่อยู่ในลมจะเกิดเป็นหยดน้ำขึ้นภายในระบบลม เมื่อมีอุณหภูมิลดต่ำลง หยดน้ำและลมความชื้นนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับระบบลม เครื่องจักรและยังมีโอกาสทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าที่ผลิตด้วย ดังนั้น เครื่องทำลมแห้งจึงออกแบบมาเพื่อทำให้ได้ลมที่สะอาดนำไปใช้ต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นเอง ส่วน air ...