Eat More | Live Well Lifestyle เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สสำคัญไหม คืออะไร นิยมใช้ในการทำงานแบบไหน

เครื่องวัดอากาศ วัดแก๊สสำคัญไหม คืออะไร นิยมใช้ในการทำงานแบบไหน


เครื่องวัดอากาศ

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก นิยมใช้สำหรับการทำงานในที่อับอากาศเนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนั้นเป็นงานที่มีอันตรายจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊ส คืออะไร

เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศ เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบพื้นที่ ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณแก๊สชนิดต่างๆ ในอากาศว่ามีปริมาณแก๊สชนิดต่างๆ ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร ใช้ตรวจสอบก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการทำงานในที่อับอากาศที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อไว้สำหรับการทำงานแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากมีแก๊สพิษมากก็อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานหมดสติและเสียชีวิตได้เลยทีเดียวเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สโดยปกติทั่วไปแล้วจะมีเซนเซอร์สำหรับตรวจวัด เลือกเครื่องวัดแก๊สที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องปรับอากาศ สำคัญอย่างไร

จากที่เราได้กล่าวมาในข้างต้นทุกคนคงจะเข้าใจถึงความสำคัญของอุปกรณ์นี้พอสมควรแล้ว การทำงานในที่อับอากาศสถานที่นี้มักเป็นแหล่งสะสมของแก๊สอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง แก๊สบางชนิดนั้นสามารถตรวจสอบได้ยาก ไม่มีรส ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีจำเป็นจะต้องใช้เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศสำหรับการตรวจจับเท่านั้น สถานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ มักมีการใช้แก๊สเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรอยู่เสมอ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายอย่างมาก การมีเครื่องวัดแก๊สไว้สำหรับใช้งานจะสามารถป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายหรืออันตรายในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจเจอแก๊สอันตรายที่มีค่าเกินมาตรฐาน เครื่องวัดแก๊สหรือเครื่องวัดอากาศจะแสดงตัวเลขและสัญญาณไฟแจ้งเตือนทันที

สำหรับการซื้อเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สนั้นควรเลือกซื้อชนิดที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เนื่องจากเครื่องวัดแก๊สมีการจำแนกออกไปอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจน เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนในอากาศ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคลอรีน เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย เครื่องวัดแก๊สมีเทน เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ เครื่องวัดแก๊สไนตริกออกไซด์ ฯลฯ หากคุณซื้อเครื่องวัดแก๊สชนิดที่ไม่เหมาะสมมาใช้งานก็จะไม่สามารถตรวจจับความแม่นยำของปริมาณแก๊สในอากาศได้

เครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สที่ได้รับความนิยม เช่น 4 In 1 Multi Gas Detector เครื่องวัดแก๊ส H2S, CO, O2, LEL รุ่น BX616 เป็นเครื่องวัดอากาศหรือเครื่องวัดแก๊สที่เหมาะสำหรับโรงงานปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศสามารถใช้ตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และสามารถใช้วัดแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟได้ด้วย อาทิเช่น ก๊าซไวไฟ, มีเทน, NGV, LPG เป็นต้น