Eat More | Live Well Lifestyle รู้จักกับ ตู้ MDB

รู้จักกับ ตู้ MDB


ตู้ MDB

ตู้ MDB เป็นตู้สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าหลักซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นกับการใช้งานทางไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนำมาใช้กับอาคารขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ไม่เพียงเท่านั้นยังนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ในบทความจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ตู้ MDB ให้ทุกคนรู้จักมากยิ่งขึ้น 

ตู้ MDB มีหน้าที่อย่างไร  

ตู้สวิตช์บอร์ด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตู้ MDB เป็นตู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการรับไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าที่มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือระบบการไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากระบบการทำงานของไฟฟ้าที่ผิดปกติ ยกตัวอย่างคือ กระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน แรงดันไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าตก ซึ่งปัญหาความผิดปกติของการทำงานระบบไฟฟ้าจะส่งผลเสียและสร้างความเสียหายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับมาก 

ตู้ MDB มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบ 

สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของ ตู้ MDB นั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • บัสบาร์ คือโลหะซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า โดยผลิตมาจากอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ซึ่งแผงสวิตช์หรือสถานีตู้ไฟฟ้านั้นจะทำหน้าที่ในการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้า ลักษณะของบัสบาร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในการใช้บัสบาร์นั้นมีสิ่งที่ควรจะพิจารณานั่นก็คือคุณสมบัติของการใช้งาน ได้แก่ 
  • มีความแข็งแรง ทนต่อแรงฉีก แรงอัด และแรงดึงได้สูง 
  • มีความต้านทานต่อแรงกระทำและการกัดกร่อนสูง 
  • มีความต้านทานต่ำ 
  • ต้านตทานต่อพื้นผิด ติดต่อและดัดได้อย่างสะดวก 
  • เครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในวงจร โดยวัดปริมาณเป็นแอมมิเตอร์ และวัดแรงดันเป็นโวลมิเตอร์ กระแสแอมมิเตอร์จะอยู่ที่อัตราส่วนของเคอเรนส์ทรานฟอเมอร์ ใช้ร่วมกับซีเล็คเตอร์สวิตช์  
  • โครงตู้สวิตช์บอร์ด ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบหลัก ๆ ที่มีหน้าที่ในการยึดอุปกรณ์ทุกชนิดในตู้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ข้างใน และป้องกันการสัมผัสจากผู้ใช้งาน วัสดุที่ผลิตจะเป็นโลหะ เพื่อให้มีความทนทานแข็งแรงจากสภาพแวดล้อม การกัดกร่อน และแรงกระทำ  
  • เซอร์กิต เบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายจากความผิดปกติของระบบ หน้าที่คือการตัดวงจรไฟฟ้าหากกระแสมีการไหลที่มากกว่ากำหนด หรือก็คือไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเอง 
  • อุปกรณ์ประกอบ เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะทำงานร่วมกับแอมป์มิเตอร์ 

จากบทความนี้จะทำให้ได้รู้ถึงความสำคัญของ ตู้ MDB และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในตู้ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดต่างก็มีหน้าที่การทำงานและรูปแบบที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานไฟฟ้าและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน